Đất sét (montmorillonite) hút ẩm

- May 28, 2018-

Clay hút ẩm, sự xuất hiện của hình dạng của quả bóng màu xám, hấp thụ độ ẩm thích hợp nhất trong môi trường dưới 50 ° C. Khi nhiệt độ cao hơn 50 ° C, mức độ "giải phóng nước" của đất sét lớn hơn mức độ "hấp thụ nước". Nhưng đất sét có lợi thế là rẻ.


Chất hút ẩm Montmorillonite đã được phát hiện và sử dụng trong lĩnh vực chất hút ẩm kể từ những năm 1980 bởi Hóa chất phía Nam của Đức. Do giá thấp và hiệu quả hấp thụ tốt, chất hút ẩm montmorillonite đã dần dần trở thành một trong những nguyên liệu khoáng chất chính thống hút ẩm.


Chất hút ẩm Montmorillonite còn được gọi là chất hút ẩm bentonit và chất hút ẩm đất sét.


Màu sắc hút ẩm của Montmorillonite là: màu tím, xám, tím.