Clay (Montmorillonite) Tính năng hút ẩm

- May 28, 2018-

Clay (Montmorillonite) Tính năng hút ẩm:


Bảo vệ môi trường: Nó được làm bằng chất làm khô montmorillonite khô và kích hoạt làm nguyên liệu, không chứa bất kỳ chất phụ gia và các chất dễ tan. Nó là một sản phẩm xanh không gây ăn mòn, không độc hại và không gây ô nhiễm; nó có thể được sử dụng như một chất thải chung sau khi sử dụng. Xử lý vật liệu sẽ không gây ô nhiễm môi trường và có thể tự nhiên bị suy thoái.


2 khả năng thích ứng: Trong môi trường nhiệt độ khác nhau, hiệu suất hấp thụ độ ẩm có thể vẫn ổn định;


3 độ ẩm kháng: độ ẩm tốt hấp thụ, bão hòa độ ẩm hấp thụ tỷ lệ là hơn 50% trọng lượng riêng của nó, là 1,5 lần so với truyền thống hút ẩm.