Chất hút ẩm

- May 28, 2018-

Chất hút ẩm là một loại chất hấp phụ có khả năng hấp phụ mạnh. Nó được tiếp xúc hoàn toàn với không khí (80% -90% độ ẩm tương đối và 25% nhiệt độ). Nó hoàn toàn hấp thụ độ ẩm 35% -39% trong 7 giờ. Chất hút ẩm silica gel là một chất được hình thành bởi phản ứng hóa học natri sulphate giả tạo - silicon dioxide. Hóa chất tổng hợp nhân tạo này có các đặc tính của cấu trúc bên trong xốp và cấu trúc bên ngoài dạng hạt không đều. Mạng lưới các mao mạch mao dẫn được hình thành giữa các phân tử bên trong có thể hình thành sự hấp thụ và nghi ngờ mao dẫn, có thể hấp thu các phân tử nước, rượu, hydrocacbon và các hóa chất khác xung quanh nó một cách hiệu quả. Mọi người tận dụng các tính chất vật lý của silica gel này để làm cho chất hút ẩm silica gel trở thành chất hấp thụ tốt nhất hiện nay.