Gặp chúng tôi tại Triển lãm thực phẩm Trung Quốc lần thứ 17 (Luohe) là một trong những triển lãm quốc gia

- May 18, 2019-

Triển lãm thực phẩm Trung Quốc (Luohe) là một trong những triển lãm quốc gia được Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hỗ trợ. Nó đã trở thành triển lãm quốc tế quan trọng nhất của người Bỉ trong nhiều triển lãm tại Trung Quốc. Nó đã được hoàn thành thành công trong 16 phiên liên tiếp và đã đạt được kết quả xã hội tốt. Các công ty thực phẩm và nhiều sản phẩm đã mua và bán một nền tảng hiển thị và giao dịch tốt. Hội chợ triển lãm thực phẩm Trung Quốc (Luohe) lần thứ 17 sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Luohe. Chúng tôi mời bạn đến và tụ tập cùng nhau để thưởng thức những món ăn Luohe tuyệt đẹp.