Chất hút ẩm phân tử

- May 28, 2018-

Chất hút ẩm Zeolite, là một sản phẩm hút ẩm được tổng hợp tổng hợp và có khả năng hấp thụ mạnh các phân tử nước. Các hợp chất aluminosilicate tinh thể có các lỗ chân lông đều đặn và đều nhau trong cấu trúc tinh thể, và kích thước lỗ rỗng là theo thứ tự kích thước phân tử. Nó chỉ cho phép các phân tử có đường kính nhỏ hơn đường kính lỗ chân lông vào, sao cho các phân tử trong hỗn hợp có thể được lọc theo kích thước của chúng, vì vậy chúng được gọi là sàng phân tử. Kích thước lỗ chân lông có thể được kiểm soát bằng các kỹ thuật xử lý khác nhau. Ngoài hấp phụ hơi nước, nó cũng có thể hấp thụ các loại khí khác. Ở nhiệt độ trên 230 ° C, các phân tử nước vẫn có thể được chứa tốt.


Tính năng, đặc điểm:


1 Trong điều kiện độ ẩm cực thấp, nó vẫn có thể hấp thụ một lượng lớn hơi nước trong môi trường và kiểm soát hiệu quả độ ẩm môi trường;


2 Tốc độ hấp thụ độ ẩm cực nhanh, hấp thụ một lượng lớn hơi nước trong một thời gian rất ngắn.